?ng d?ng k?t n?i giao th?ng th?ng minh

?ng d?ng k?t n?i khách hàng và tài x? t??ng t? Uber, Grab,...

Qu?n l? v?n t?i, logistics th?ng minh

Ki?m soát ??i xe, t?i ?u v?n t?i, ?i?u xe, ?i?u tài nhanh chóng

Qu?n l? ?i?u hành v?n chuy?n th?ng minh

K?t n?i khách hàng c?n v?n chuy?n, ki?m soát và ?i?u xe, t?i ?u xe tr?ng chi?u v?

?ng d?ng logistics, giao nh?n th?ng minh

K?t n?i ng??i có nhu c?u v?n chuy?n hàng hóa v?i ??n v? v?n chuy?n, logistics, giao nh?n

các ?ng d?ng v? d?ch v? hàng kh?ng, d?ch v? liên qua

các ?ng d?ng gi?i trí, marketing cho h?ng, ?ng d?ng ph?c v? cho ho?t ??ng qu?n l?, ?ng d?ng ph?c v? cho bán hàng, kho b?i,...

?ng d?ng ??t vé xe th?ng minh

K?t n?i nhu c?u ng??i ?i xe và h?ng xe

斗破苍TXT全集下载

DVMS ?? có kinh nghi?m th?c t? tri?n khai các gi?i pháp giao th?ng, v?n t?i th?ng minh... Liên h? t? v?n >>

hr

Follow Us

斗破苍TXT全集下载,完美世TXT全集下载,神墓txt全集下载
homeaboutnewsPartnerscontact
嫡女在上漫画第一集候门嫡女txt微盘重生侯府嫡女 月下嫡女姝色嫡女复仇攻略下载
穿越最小嫡女嫡女重生之卿心良辰百度云女主书香世家嫡女嫡女庶嫁 烟绯色爱爱小说赵氏嫡女